Средњовековни град Брвеник са црквом посвећеном Светом Николи налази се на важном стратешком положају, на високом стеновитом брду уз само ушће Брвенице у Ибар, око 10 км североисточно до Рашке. Време градње није утврђено, а историјски извори га помињу као средиште истоимене Жупе. Историјски извори из 1230. и 1346. помињу овај средњовековни град, а Повељом цара Уроша из 1363. хумски кнез Војислав Војиновић добио је на управљање Звечан, а челник Муса Брвеник. Град Брвеник зидан је ломљеним каменом и кречноим малтером, са гредама као сантрачима, а основа је прилагођена конфигурацији терена. У предграђу су рушевине цркве Св. Николе, једнобродне грађевине са олтарском апсидом и пиластрима којима је подељена на 3 травеја. Зидови су од полутесаних квадера трахита, а свод и прозорски оквири су од сиге. За под су употребљене надгробне.плоче. Сачувани су фрагменти живописа који цркву датирају у другу половину XIV века. Средњевековни град Брвеник заједно са црквом стављен је под заштиту државе као споменик културе.