ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за 2017. Ана Минић
- План за 2018.годину
- План за 2020. годину
- План за 2020. годину
- План за 2022. годину
- План за 2023. годину

 -Извештај за 2017 годину
- Извештај за 2019.годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА (ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНА УЉА(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА OTПАДНУ ГУМУ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДЕПОНИЈЕ(ОПЕРАТЕР)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УВОЗ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА