email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09)ОПШТИНА РАШКАИзлаже наЈ А В Н И У В И ДПлан генералне регулацијеза насељено место РашкаВреме излагања плана током Јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. Јавни…
уторак, 27 новембар 2012 13:22

Дан општине Рашка

Написао
Свечаном седницом данас је обележен 27. Новембар, Дан општине Рашка. Пригодним културно -уметничким програмом уручене су награде и признања за 2012. Годину. Новембарска награда ове године додељена је Програму европског партнерства са општинама ЕУПРОГРЕС. Захвалнице су уручене Божи Главоњићу, пароху СПЦ у Рудници, Секули Пековићу члану Удружења ратних војних инвалида…
Ha основу члана 25. Статута JKП „РАШКА" Управни одбор је на седници одржаној дана 18.10.2012.г. донео следећи:Предлог повећања цена воде,канализације и изношења смећаЦене воде Рашка (у динарима по метру кубном) Стара цена Нова цена Проц. повећањаДомапинства 28,00 35,00 25,00%Установе 46,70 68,10 45,82%привреда 59,20 68,10 15,00%Цена канализације: [у динарима по метру…
Конкурс општине Рашка за студентске стипендије 01.11.2012.-15.11.2012. Услови конкурса: Прва година: -Оверена копија дипломе ``Вук Караџић`` или копија сведочанстава за све цетири године средње школе -Потврда да је редован студент -Доказ о пребивалишту Старије године: -Потврда да је редован студент -Повтрда о просечној оцени на студијама (8,5 минимум) -Оверена копија…
Ha основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник PC", бр.72/09,81/09 и 24/11)ОПШТИНА РАШКАИзлаже наЈАВНИ УВИДНацрт Плана детаљне регулације Суво Рудиште наКопаоникуВреме излагања плана током Јавног увида је сваког радног дана од 8 - 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.Јавни увид почиње после објављивања у…
субота, 20 октобар 2012 23:24

Јавни позив

Написао
Комисија за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне срдине Скупштине општине Рашка упућује јавни позив грађанима општине да своје предлоге на разматрање комисији како би се унапредиле следеће области које су у надлежности наведене комисије: - Урбанизам, стамбено комуналне делатности- Уређење и коришћење грађевинског земљишта- Коришћење пословног простора- Заштита…
На основу Одлуке о издавању паркинг простора на Копаонику број 590 и Одлуке Управног одбора о висини закупнине, условима и начину издавања у закуп пословног простора који се налази у Новој техничкој бази на Копаонику број 588 , обе од 17.09.2012. године, Јавно Предузеће за стамбене услуге„СТАН“ Рашка расписује О…
РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА РАШКА ОПШТИНСКА УПРАВАV БРОЈ: 01 361-1073-2/12Дана, 18.09.2012.годинеРАШКА На основу Одлуке Општинског већа о продаји монтажног објекта број: 06-II-53/2012 од 17. априла 2012. године и на основу Извештаја комисије за процену објекта, Општинска управа општине Рашка, по други пут објављујеЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТАIПродаје се, јавном лицитацијом, монтажни…
ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општине Рашка, на основу чл. 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), обавештава јавност да је Теленор д.о.о., Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о…
Влада Србије је донела Уредбу о условима и начину коришћења субвенција за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години. Захтев за коришћење ових средстава треба поднети Министарству финансија и привреде – Управи за трезор, најкасније до 1. децембра ове године. Право на 6.420 динара по хектару пријављене површине у…