Чланови Општинског већа усвојили су данас Извештај о раду ОУ Рашка за 2022. годину. У документу се између осталог наводи да је ОУ Рашка је у 2022. години урадила План развоја Општине Рашка за период 2023 - 2029. година, као и Средњорочни план који важи до 2025. године. У сарадњи са Министарством енергетике реализован је Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова и на тај начин помоћ је добило 190 власника станова, као и 3 стамбене заједнице. Међу значајнијим пројектима су и реконструкција здравствене станице у Баљевцу и пројекат подршке становању за осетљиве друштвене групе који су подржани од стране ЕУ. Одсеку за урбанизам је у 2022. години поднето 99 захтева за грађевинску дозволу. Издато је 89 грађевинских дозвола. Право на родитељски додатак остварило 177 корисника, а право на дечји додатак њих 318. Услугу помоћ у кући користило је 150 лица. За реализацију услуге било је ангажовано 17 особа. Услуге Дневог центра за децу и младе са инвалидитетом користило је 25 лица. У години за нама било је ангажовано 26 личних пратилаца. ОУ је у 2022. години категорисала 678 објеката.

Веће је усвојило Извештај о раду за 2022. и Програм рада за 2023. годину Општинског јавног правобранилаштва. У прошлој години Правобранилаштво је примило 142 нова предмета који се пртежно односе на парничну и управну област. Из 2021. године пренета су 102 предмета, док је у 2022. години укупно решено 157 предмета. Већници су усвојили Извештај о пословању ЈКП „Путеви“ за 2022. годину. У извештају се наводи да је 2022. године санирано више од 147 километара макадамских путева. За услугу паркинг сервиса укупно је фактурисано скоро 38 милиона динара. На седници ОВ усвојен је Извештај о раду ЈКП „Рашка“ за 2022. годину. У извештајном периоду произведено је и према Рашки дистрибуирано преко 1.630.000 кубних метара воде, а према Баљевцу скоро 333.000 кубних метара. Хигијенски завод из Краљева прегледао је 340 узорака. Током протекле године фабрика воде на Копаонику произвела је 563.000 кубних метара воде. За време зимске сезоне у ТЦ Копаоник и Викенд ЈКП „Рашка“ је било ангажовано у 2 смене. Купљен је један камион за одвожење смећа.

Чланови Већа су усвојили Извештај о раду за 2022. годину и Програм рада за 2023. години Историјског архива Краљво. Установа својим активностима обухвата Краљево, Рашку и Врњачку Бању. На подручју територијалне надлежности до 2022. године евидентране су 483 регистратуре, а у 2022. години регистровано је нових 1.364, што је укупно 1.847. У архивском депоу смештено је 2.609 дужних метара архивске грађе, разврстане у 467 фондова и збирки. Током протекле године у Јединствени информациони систем за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе - АРХИС - унето је 40 фондова и збирки, међу којима су: Лични фонд Тихомир Ђорђевић, Породични фонд Шарковић, Породични фонд Курсулић, Суд општине Рашка, „Бела стена“, „Агроекспорт“. Архив је прошле године организовао неколико научних скупова, а бавио се и издавачком и изложбеном делатношћу. На данашњој седници донета је Одлука о расписивању јавног позива за избор директних корисника, односно привредних субјеката, за спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела. Већници су усвојили Програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину. Регистрована газдинства моће ће да рачунају на финансијску подршку Општине Рашка која износи 31 милион динара. Општинско веће је усвојило Извештај о раду Комисије за заштиту и унапређење животне средине за 2022, као и Програм рада за 2023. годину. У прошлој години уклањане су дивље депоније, набављено 9 нових контејнера, одржаване и уређиване зелене површине, организована акција чишћења и едукативни програми. За реализацију свих активности из општинског буџета издвојено је 1.550.000 динара. Исте активности планиране су и за ову годину. Веће је усвојило Одлуку о расподели средстава намењених спорту. Укупан буџет за спорт изоси 20 милиона динара, од чега ће за финансирање 16 спортских клубова бити опредељено више од 14 милиона динара. Остала средства биће усмерена за организацију спортских такмичења и турнира. Веће је усвојило извештај Комисије за елементаарне непогоде. Комисији је упућено 8 захтева за надокнаду штете.

Један захтев је прихваћен и подносиоцу ће бити исплаћен новац за надокнада штете, док је 6 захтева одбијено, а у једном предмету је затражена допуна документације.