На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка, заседала је 29.02.2024. године и усвојила:

 

 

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ОЦД
УЧЕСНИЦА КОНКУРСА РАСПИСАНОГ  30.01.2024.ГОДИНЕ

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

 

ОБЛАСТ - КУЛТУРА

1.

Манастир Светих Благовести Градац

Монашке Радионице – лековито и украсно биље

83.50

249,988.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ 

2.

КУД "Јошаничка Бања"

Чуваари завичаја

74.75

445,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ НИСУ  ПРИХВАТЉИВИ

3.

Културно уметничко друштво "Рашка"

Обичајима, песмом и игром чувамо идентитет српског народа

73.25

447,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ПРОМО МАТЕРИЈАЛА  СУ  ДЕЛИМИЧНО  ПРИХВАТЉИВИ

4.

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Жубор Брвенице

73.00

294,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – НЕПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРОМО МАТЕРИЈАЛА НИСУ ДОБРО ОБРАЗЛОЖЕНИ

5.

Православна црквена општина Баљевачка

Изградња Светог Престола у храму Светог Прокопија и свечано обележавање завршетка радова

72.75

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

6.

Изворак

Његош и бајка

72.25

179,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

7.

Етно уметнички клуб "Черењски"

Промоција различитих облика културног и уметничког стваралаштва у години јубилеја

72.25

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

8

Ансамбл народних игара и песама фрула

Рашка у песми и игри

72.25

261,600.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ТРОШКОВИ НАБАВКЕ НОШЊЕ НИСУ ДОВОЉНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

9.

Црквена Општина Рашка

Васкрс највећи хришћански празник

71.75

100,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

10.

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Школа и колонија стрипа Рашка 2024.

70.00

211,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ТРОШКОВИ ПРОМО МАТЕРИЈАЛА ПРЕЛАЗЕ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

11.

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

69.25

100,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

12.

Културно уметничко друштво „Рудар“

Баљевац игра и пева – меморијал Зоран Mладеновић

68.75

168,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРОВИЗИЈЕ СУ ПРЕВИСОКИ

13.

Удружење грађана Мултикултура Србије

Дигитализација споменика ослободилачких ратова у Рашком округу

0.00

0.00

ПРОЈЕКАТ СЕ НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ  ЈЕР НЕ ИСПУЊАВА ФОРМАЛНЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА  – АКТИВНОСТИ СЕ ПРЕТЕЖНО РЕАЛИЗУЈУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

ОБЛАСТ - ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

1.

Месна организација жена Рашка

Потрага за лепим – У духу традиције

80.25

300,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ 

2.

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Победимо дијабетес заједно

76.25

232,700.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

Удружење особа са инвалидитетом Срна

Филм и ми

74.00

228,600.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

4.

Удружење пензионера општине Рашка

Да старост буде достојна човека

69.00

211,000,00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА И ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

5.

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

Да се боље разумемо

66.50

114,200.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НИСУ ДОБРО ОБРАЗЛОЖЕНИ

6.

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

Траг светлости

66.50

106,400.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ТРОШКОВИ  ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

7.

Удружење "БеННем" огранак Рашка

Рука - руци

66.50

83,350.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА –ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА И ДЕТАЉАН ОПИС АКТИВНОСТИ НЕ УКАЗУЈУ НА  ОПРАВДАНОСТ  ПОЈЕДИНИХ ТРОШКОВА  (АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ,  ДЕО ПРОМО МАТЕРИЈАЛА, ПАКЕТИ ПОМОЋИ…)

8.

Дечји савез општине Рашка

Брига о деци – огледало друштва

65.50

182,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ЗБОГ УТРОШКА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА НА ОДГОВАРАЈУЋОЈ БУЏЕТСКОЈ ПОЗИЦИЈИ (ИЗОСТАВЉА СЕ ОБИЛАЗАК ВРТИЋА И ШКОЛА У СУСЕДНИМ ОПШТИНАМА) 

9.

Актив Жена Јошаничка Бања             

Здравим осмехом кроз живот

62.75

0.00

ПРОЈЕКАТ СЕ НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ  ЗБОГ  ЗБОГ УТРОШКА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА  СРЕДСТАВА НА ОДГОВАРАЈУЋОЈ БУЏЕТСКОЈ ПОЗИЦИЈИ

10.

Институт за одрживи развој и јавно здравље

Фестивал здравља и здравог живота

58.00

0.00

ПРОЈЕКАТ СЕ НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ  ЗБОГ НЕДОВОЉНОГ БРОЈА БОДОВА  А ПОСЕБНО КОД  КРИТЕРУЈМА: ЕКОНОМИЧНОСТ БУЏЕТА, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА У ПАРТНЕРСТВУ, ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА И, ПРОМОЦИЈА И ПУБЛИЦИТЕТ,  КАПАЦИТЕТИ НОСИОЦА ПРОЈЕКТА.

 

ОБЛАСТ  - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

1.

Гљиварско друштво "Копаоник"

Фунгиверзум Рашка – улога гљива у очувању животне средине

77.00

199,200.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ 

2.

Удружење грађана „Може и другачије – LET’S REFRAME“

Све за природу – природа за све

73.50

200,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

Добровољно ватрогасно друштво Рашка

Без панике кад се земља тресе!

71.25

200,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ 

4.

Удружење за заштиту животиња “Animal Guardian”

Побољшање услова за боравак паса у азилу Рашка и уличних паса и мачака на територији општине Рашка

0.00

0.00

ПРОЈЕКАТ СЕ НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ  - НЕ ИСПУЊАВА  ФОРМАЛНЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЈЕР  НИЈЕ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ РАШКА  ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ  У КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

 

ОБЛАСТ - РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1.

Друштво пчелара Баљевац

ЗЛАТНА ПЧЕЛА –ПЧЕЛАРЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА

67.75

139,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА -  ТРОШКОВИ  НАБАВКЕ ТЕЗГИ НИСУ ПРИХВАТЉИВИ

 

На прелиминарне ранг листе ОЦД учеснице конкурса имају право приговора Општинском већу у року од осам дана од дана њиховог објављивања на званичној интернет страници/огласној табли Општине Рашка.

 

У Рашки, 29.02.2024.г

 Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка