48. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА  ће се одржати 24. маја 2024. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Стефана Милојевић, представник Одељења за финансије, буџет и ЛПА;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Стефана Милојевић, представник Одељења за финансије, буџет и ЛПА;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2026. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Ђорђе Радоичић, координатор за израду нацрта локалног планског документа;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Миљан Савић, председник комисије за планове;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2024. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, директор ЈКП „Рашка“;

 1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ, РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У БАЉЕВЦУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ, РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У БАЉЕВЦУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

 1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 16. МАЈА 2024. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;

 1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 56. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;

 1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;

 1. ТЕКУЋА ПИТАЊА.