email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак
У организацији Националне службе за запошљавање - Филијала Краљево и Општине Рашка, јуче је у Рашки одржан „Форум послодаваца“ на коме су, између осталог, представљене активне мере запошљавања које ће бити спровођене ове године. Поред програма који подразумевају финансијску помоћ за подстицање запошљавања, представљени су и нефинансијски видови подршке како…
У петак 17.03.2023. године са почетком у 12 часова на Градском тргу, ученици Гимназије из Рашке ће поставити штанд у циљу прикупљања донација у оквиру хуманитарне акције „Пакет од срца“. Позивамо суграђане да узму учешће у овој акцији.
24. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. марта 2023. године (четвртак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова. За ову седницу предложен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;1. ПРЕДЛОГ…
Чланови ОВ прихватили су Одлуку о организацији Општинске управе којом се утврђује надлежност, организација и делокруг рада, руковођење, однос Општинске управе према другим органима, јавност рада, као и друга питања. Неопходност усвајања ове одлуке огледа се у потреби за бољом органузацијом рада Општинске управе. На седници је усвојена Одлука о…
14. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКАће се одржати 10. марта 2023. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова. За ову седницу предложен је следећиДНЕВНИ РЕД- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ…
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и…
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21)…
Ha основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и…
У Републици Србији се низом манифестација обележава Светски дан цивилне заштите 1. март, с циљем да се укаже на значај и улогу служби цивилне заштите у случају свих типова несрећа и катастрофа и суочавању са њима, као и да им се ода признање за све напоре, жртве и подвиге. Тим…
Чланови ОВ усвојили су на данашњој седници Стратегију предшколског образовања за период 2023 – 2025. година. Циљ израде Стратегије је да се кроз планска документа дефинише процес континуираног унапређења предшколског образовања и изгради квалитетан и инклузиван систем, као и да се обезбеде подстицајни услови за развој и образовање деце од…