Општинско веће је усвојило је извештај о раду комуналних предузећа у 2023. години. ЈКП „Путеви“ је било ангажовано на санацији и уређњу путних праваца у МЗ на територији општине Рашка, одржавању јавне расвете и зелених површина. За услуге паркирања у Рашки фактурисано је више од 11 милиона динара, а на Копаонику преко 29,3 милиона динара. ЈКП „Рашка“ је испунило пословне планове. Фабрика воде је прерадила око 2 милиона кубних метара воде. Сервисирани су поједини делови постројења за пречишћавање отпадних вода у Рватима, које је током године прерадило више од 670 кубних метара воде. Поред редовног одржавања канализационе и водоводне мреже, извођени су неопходни радови на Копаонику, у Панојевићу, Трнавсој реци, Шумнику, Бадњу, Баљевцу и Брвеници, а  набављени су и фекална цистерна и багер. Веће је усвојило Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације у 2023. години и програм рада за 2024. годину. Коначну реч о поменутим одлукама ОВ донеће одборници СО Рашка на нареној седници.

Одлуком ОВ ЈУ „Спортски центар Рашка“ дати су на управљање парковски мобилијари у Баљевцу, Супњу и Рватима,    бригу о кућицама за напуштене животиње преузеће ЈКП „Путеви“, док је УВ принтер  дат  на коришћење Удружењу за помоћ лицима са посебним потребама. Чланови Већа утврдили су коначну ранг-листу за доделу студентских стипендија. У школској 2023/2024. години право на општинску стипендију остварило је 57 академаца. Месечни износ ступендија је повећан са 9.000, на 12.000 динара. Већници су усвојили Одлуку о остваривању права на надокнаду трошкова превоза за ученике основних школа који имају пребивалиште у  рубним и удаљеним насељима руралног карактера. На седници ОВ усвојен је Извештај о раду Комисије за заштиту животне средине, која је у протеклој години спровела три акције чишћења и уређења јавних површина, набавила осам контејнера и органзовала едукативне радионице за ученике основних школа. За реализовање програма из општинског буџета издвојено је нешто више од милион динара. Веће је усвојило и Програм  рада Комисије за 2024. годину, којим су дефинисане различите активности усмерене ка заштити природе и подизању еколошке свести. На седници је усвојен извештај Комисије за социјална питања. Комисији су у претходном периоду поднета 33 захтева за доделу једнократне новчане помоћи. Позитивно су решена 32. Већници су усвојили предлог Комисије за доделу помоћи за лечење стерилитета, па ће финасијску подршку добити два подносиоца захтева.