41. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 26. фебруара 2024. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи  ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 40. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник штаба;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник штаба;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.4742/8  КО ПИСКАЊА; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ИЗ  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.4742/8  КО ПИСКАЊА; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3656/4 КО БЕЛА СТЕНА; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ИЗ  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3656/4 КО БЕЛА СТЕНА; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА И ТО ОБНОВЉЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У ДВОРИШТУ ОШ РАШКА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе Рашка;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА UV ПРИНТЕРA A3+ УДРУЖЕЊУ ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА РАШКА; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе Рашка;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА И ТО ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА ЈУ “СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе Рашка;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА И ТО ШЕСТ КУЋИЦА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ ЈКП ПУТЕВИ РАШКА; 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе Рашка;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, члан комисије;
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЕМИЛИЈЕ МЛАДЕНОВИЋ ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2023. – 2024. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2023. – 2024. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023. – 2024. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА УЧЕНИКА НА НАДОКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА НА НАДОКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душица Радоичић, председник комисије;
19. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душица Радоичић, председник комисије;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душица Радоичић, председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 53. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 30. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕВЕТЕ И ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;
23. РАЗМАТРАЊЕ МОЛБЕ ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЛ. НЕМАЊИНА 8;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Роглић, заменик председника општине;
24. ТЕКУЋА ПИТАЊА.